Producenci
Regulamin
REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO
GACJANA.PL


1. Przedsiębiorca, kontakt
 
1.1 Podmiotem prowadzącym sklep internetowy pod adresem www.gacjana.pl jest przez Janusza Gacę, prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą GJ-Gacjana Janusz Gaca, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministrawłaściwego do spraw gospodarki, posiadająca: adres zarejestrowania działalności ul. Daszyńskiego 45/3, 55-100 Trzebnica oraz adres prowadzenia działalności ul. Prusicka 51, 55-100 Trzebnica, NIP: 9151158749 oraz REGON: 931878271, zwanym dalej "Sprzedawcą".
 
1.2 Klient ma możliwość kontaktu z prowadzącym sklep internetowy w każdy z poniższych sposobów:
 

- pod adresem: GJ-Gacjana ul. Prusicka 51, 55-100 Trzebnica

- poprzez pocztę elektroniczną na adres: sklep@gacjana.pl

- przez formularz kontaktowy na stronie sklepu internetowego

 

2. Postanowienia ogólne

2.1 Niniejszy regulamin skierowany jest zarówno do konsumentów, jak i przedsiębiorców, zwanych dalej "Klientem", korzystających ze sklepu internetowego, chyba że dane postanowienie Regulaminu stanowi inaczej i jest skierowane wyłącznie do konsumentów lub przedsiębiorców.

2.2 Ze sklepu internetowego mogą korzystać tylko osoby, które ukończyły 18 lat.

2.3 Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest GJ - Gacjana. Dane osobowe przetwarzane są w celach, zakresie i w oparciu o zasady wskazane w polityce prywatności opublikowanej na stronie sklepu internetowego. Podanie danych osobowych jest dobrowolne i równoznaczne z wyrażeniem zgody na ich przetwarzanie. Każda osoba, której dane osobowe przetwarza GJ - Gacjana ma prawo do wglądu w ich treść oraz prawo do ich aktualizacji i poprawiania.

 

3. Usługi elektroniczne w sklepie internetowym

3.1 Konto - korzystanie z Konta możliwe jest po wykonaniu łącznie dwóch kolejnych kroków przez Klienta.

(1) wypełnieniu Formularza Rejestracji, przez podanie adresu e-mail i utworzenie hasła

(2) kliknięciu ikony " Zarejestruj się"

Usługa elektroniczna Konto świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieokreślony. Klient w dowolnym momencie bez podania przyczyny ma możliwość usunięcia Konta poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy, za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@gacjana.pl lub w formie pisemnej na adres: GJ-Gacjana ul. Prusicka 51, 55-100 Trzebnica

3.2 Formularz Zamówienia - korzystanie z Formularza Zamówienia rozpoczyna się w momencie dodania pierwszego produktu do Koszyka w sklepie internetowym. Złożenie zamówienia następuje po wypełnieniu Formularza Zamówienia i kliknięciu pola "Zamawiam". W Formularzu Zamówienia wymagane jest podanie przez Klienta danych niezbędnych do realizacji zamówienia: imię i nazwisko, adres (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość, kraj), adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego oraz danych dotyczących Umowy Sprzedaży: Produkt/y, ilość Produktu/ów, sposób płatności oraz miejsce i sposób dostawy Produktu/ów. W przypadku Klientów będących przedsiębiorcami niezbędne jest również podanie nazwy firmy oraz numeru NIP. Usługa Formularz Zamówienia świadczona jest nieodpłatnie oraz ma charakter jednorazowy i ulega zakończeniu z chwilą złożenia Zamówienia  lub z chwilą wcześniejszej rezygnacji ze składania Zamówienia.

3.3 Newsletter - korzystanie z Newslettera możliwe jest po wykonaniu kolejno trzech kroków przez Klienta:

(1) doodaniu w zakładce "Newsletter" adresu poczty elektronicznej

(2) kliknięciu ikony "Zapisz się"

(3) potwierdzeniu  Newslettera poprzez kliknięcie w link potwierdzający przesłany na podany adres poczty elektronicznej

Na Newsletter można się również zapisać poprzez zaznaczenie odpowiedniego "checkbox'a" w trakcie zakładania Konta - z chwilą utworzenia Konta zapis na Newsletter następuje automatycznie.

Usługa elektroniczna Newsletter świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieokreślony. Klient ma możliwość, w każdym momencie i bez podania przyczyny, rezygnacji z Newslettera poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy, za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@gacjana.pl lub w formie pisemnej na adres: GJ-Gacjana ul. Prusicka 51, 55-100 Trzebnica.

 

4. Zamawianie towarów

4.1 Zamówienia przyjmowane są poprzez stronę internetową www.gacjana.pl

4.2 Towary w sklepie internetowym są szczególowo oznaczone. Na stronie internetowej znajdują się między innymi informacje o właściwościach towaru, jego cenie i dostępności.

4.3 Klient zamawiając towar dokonuje jego wyboru, w sposób właściwy dla danego produktu spośród dostępnych wariantów produktu oraz określając liczbę sztuk zamawianych produktów.

 

5. Jak kupować w sklepie internetowym - instrukcja

5.1 Po wybraniu przez Klienta produktu, jego wariantu oraz ilości należy kliknąć ikonę "Do koszyka".

5.2 Produkt zostaje przeniesiony do koszyka, który jest widoczny  w pasku u góry strony. Przejść do koszyka można poprzez wybranie przycisku "Przejdź do koszyka", który uruchamia stronę pokazującą wszystkie produkty znajdujące się w koszyku.

5.3 Po wybraniu opcji "Zamawiam", uruchomi się strona z panelem do logowania na Konto Klienta lub rejestracji Konta, w przypadku nowych klientów. Istnieje również możliwość dokonania transakcji bez konieczności otwierania konta na stronie sklepu internetowego.

5.4 Po zalogowaniu do sklepu internetowego Klient otrzymuje dostęp do dodatkowych opcji w Panelu Klienta takich jak: historia zamówień, możliwość sprawdzenia, na jakim etapie jest ostatnie, złożone zamówienie, zapamiętanie adresów wysyłek, możliwość otrzymywania aktualnych informacji o produktach ze sklepu.

5.5 Po wybraniu sposobu zamówienia, uruchomi się strona, gdzie należy wprowadzić dane Klienta niezbędne do zrealizowania transakcji i wysyłki zamówionego towaru, a w przypadku rejestracji dodatkowo dane niezbędne do utworzenia Konta klienta.

5.6 Po wybraniu sposobu dostawy (na wskazany adres lub odbiór osobisty w siedzibie firmy) i wprowadzeniu wszystkich potrzebnych danych (w tym ewentualnie danych do faktury), należy wybrać sposób płatności.

5.7 Klient ma możliwość wyboru sposobu płatności online (przelew poprzez serwis PayU lub PayPal lub przelew tradycyjny) lub opłacenia przesyłki przy odbiorze.

5.8 Klient składa zamówienie poprzez kliknięcie przycisku "Złóż zamówienie i zapłać".

W przypadku wyboru przez Klienta przelewu tradycyjnego, Klient obowiązany jest dodokonania płatności w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia złożenia zamówienia.

W przypadku wyboru przez Klienta płatności gotówką za pobraniem przy odbiorze przesyłki albo płatności przy odbiorze osobistym, Klient obowiązany jest do dokonania płatności przy odbiorze przesyłki.

5.9 W przypadku nieotrzymania zapłaty na rachunek GJ-Gacjana zamówienie nie jest uznawane za prawidłowo złożone, a realizacja zamówienia nie dochodzi do skutku. W takiej sytuacji należy złożyć nowe zamówienie.

5.10 Na każdym etapie składania zamówienia, do czasu dokonania płatności lub do złożenia zamówienia z obowiązkiem zapłaty (płatność za pobraniem), można anulować zamówienie zaprzestając przechodzenia kolejnych kroków i wychodząc z podstrony służącej do składania zamówień. Zamówienie, którego proces składania nie zostanie doprowadzony przez Klienta do końca nie zostanie zrealizowane.

5.11 Niezwłocznie po zlożeniu zamówienia na adres poczty elektronicznej Klienta, podany w trakcie składania zamówienia, przesłany zostanie e-mail potwierdzający złożone zamówienie. W treści tej wiadomości Klient otrzyma zindywidualizowany numer zamówienia i szczegóły złożonego zamówienia. W przypadku wyboru przez Klienta przelewu tradycyjnego jako formy płatności, również dane do przelewu oraz kwotę należności, wynikającą ze złożonego zamówienia.

5.12 GJ-Gacjana może kontaktować sie z Klientem na podany przez Klienta e-mail lub telefonicznie, w celu wyjaśnienia wątpliwości, potwierdzenia złożenia zamówienia lub w innych kwestiach związanych z realizacją zamówienia.

 

6. Ceny

6.1 Ceny produktów na stronach sklepu internetowego podawane w złotych polskich są cenami brutto, zawierającymi podatek VAT.

6.2 Do ceny towaru doliczany jest koszt przesyłki, którego wysokość uzależniona jest od wybranej formy dostawy i płatności.

6.3 Cena podana na stronie w chwili składania zamówienia jest ceną ostateczną, wiążącą zarówna Klienta jak i GJ-Gacjana. Po złożeniu zamówienia cena zamówionych produktów nie zmieni się, niezależnie od wprowadzonych przez GJ-Gacjana zmian cen lub rozpoczętych akcji promocyjnych.

6.4 GJ-Gacjana zastrzega sobie prawo zmiany cen produktów zamieszczonych w sklepie internetowym, wprowadzania nowych produktów do sprzedaży, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach sklepu, a także wprowadzania w nich zmian zgodnie z normami kodeksu cywilnego oraz innymi przepisami prawa.

 

7. Niemożność zrealizowania zamówienia

W przypadku braku danego produktu w magazynie lub niemożności zrealizowania zamówienia z innego powodu, Klient zostanie poinformowany na adres e-mail o problemach z realizacją zamówienia.

 

8. Sposób dostawy i czas realizacji zamówienia

8.1 Dostawy towaru realizowane są jedynie na terenie Polski.

8.2 W przypadku wybrania sposobu płatności "za pobraniem" lub płatności przy odbiorze osobistym, zamówienie zostaje przekazane do realizacji bezpośrednio po jego złożeniu. W przypadku wyboru sposobu płatności przelewem, zamówienie zostaje przekazane do realizacji po potwierdzeniu wpływu należności na konto GJ-Gacjana.

8.3 Czas realizacji zamówienia wynosi do 5 dni roboczych, od dnia skutecznego złożenia zamówienia, chyba że w opisie danego Produktu lub w trakcie składania zamówienia podano krótszy termin. W przypadku produktów o różnych terminach dostawy, terminem dostawy jest najdłuższy podany termin.

8.4 GJ-Gacjana udostępnia klientowi następujące sposoby dostawy lub odbioru produktu:

- przesyłka kurierska

- przesyłka kurierska pobraniowa

- odbiór osobisty dostępny pod adresem: ul.Prusicka 51, 55-100 Trzebnica - od poniedziałku do piątku w godzinach 10.00-14.00 (z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy) lub w godzinach późniejszych po ustaleniu telefonicznym pod nr. telefonu: +48 733 87 87 27.

- odbiór osobisty dostępny w Świdnicy po ustaleniu telefonicznym pod nr. telefonu: +48 733 87 87 27.

 

9. Formy płatności za zamówienie

9.1 Za pobraniem: zapłata następuje przy odbiorze przesyłki.

9.2 Przy odbiorze osobistym w siedzibie GJ-Gacjana.

9.3 Przelew tradycyjny: Klient dokonuje wpłaty należności wynikającej z zamówienia na konto GJ-Gacjana:

 

GJ - Gacjana

ul. Prusicka 51

55-100 Trzebnica

Nr konta: 07 1320 1016 2355 7051 2000 0020

W treści przelewu należy podać numer zamówienia.

Dodatkowo szczegółowe dane do przelewu Klient otrzymuje w mailu potwierdzającym złożenie zamówienia.

 

10. Umowa sprzedaży

10.1 Umowa jest zawierana w języku polskim.

10.2 Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem, a GJ-Gacjana następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta zamówienia w sklepie internetowym, potwierdzonym przez wiadomość e-mail wysłaną na adres internetowy podany przez Klienta z informacją o przyjęciu i rozpoczęciu procesu realizacji zamówienia.

 

11. Koszt dostawy

11.1 Dostawy realizowane są jedynie na terenie Polski za pośrednictwem firmy kurierskiej InPost.

11.2 Koszt dostawy uzależniony jest od wybranego sposobu płatności i wynosi:

- przedpłata przelewem: 15 zł

- płatność za pobraniem: 18 zł

 

12. Odstąpienie od umowy

12.1 Klient ma prawo odstąpić od umowy sprzedaży w terminie 14 dni kalendarzowych, bez podania jakiejkolwiek przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w punkcie 12.9 Regulaminu. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem, pisemnie na adres: ul.Prusicka 51, 55-100 Trzebnica lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@gacjana.pl.

12.2 Przykładowy wzór formularza zamieszczony jest w punkcie 13.7 Regulaminu oraz w zakładce "Zwroty i Reklamacje" na stronie sklepu internetowego Gacjana. Klient może skorzystać z wzoru formularza, jednak nie jest to obowiązkowe.

12.3 Bieg terminu odstąpienia od Umowy rozpoczyna się:

12.3.1  dla Umowy, w której Sprzedawca wydaje Produkt, będąc zobowiązany do przeniesienia jego własności (np. Umowa Sprzedaży) - od objęcia Produktu w posiadanie przez Klienta lub wskazaną przez niego osobę trzecią, inną niż przewoźnik.

12.3.2  dla Umowy, która obejmuje wiele Produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach - od objęcia w posiadanie ostatniego Produktu, partii lub części.

12.3.3  dla Umowy polegającej na regularnym dostarczaniu Produktów przez czas określony - od objęcia w posiadanie pierwszego z Produktów.

12.3.4  dla pozostałych Umów - od dnia zawarcia Umowy.

12.4 W przypadku odstąpienia od Umowy zawartej na odległość, Umowę uważa sie za niezawartą.

12.5 Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania od Klienta oświadczenia o odstąpieniu od Umowy, zwrócić Klientowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy Produktu ( z wyjątkiem kosztów określonych w punkcie 12.9 Regulaminu).

12.6 Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Klient, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się z żadnymi dodatkowymi kosztami.

12.7 Klient ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych, od dnia, w którym odstąpił od Umowy, zwrócić Sprzedawcy Produkt na adres: ul. Prusicka 51, 55-100 Trzebnica lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę  do jego odbioru.

12.8 Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu, będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech funkcjonowania Produktu.

12.9 Możliwe koszty związane z odstąpieniem od Umowy, które obowiązany jest ponieść Klient:

12.9.1  Jeżeli Klient wybrał sposób dostawy Produktu inny niż najtańszy, zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie Internetowym, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Klientowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

12.9.2  Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu.

12.10 W przypadku Produktu będącego usługą, której wykonywanie - na wyraźne żądanie Klienta - rozpoczęło się przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy, Klient, który wykonuje prawo odstąpienia od Umowy po zgłoszeniu takiego żądania, ma obowiązek zapłaty  za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od Umowy. Kwotę zapłaty oblicz się proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia, z uwzględnieniem uzgodnionej w Umowie ceny lub wynagrodzenia. Jeżeli cena lub wynagrodzenie są nadmierne, podstawą obliczenia tej kwoty jest wartość rynkowa spełnionego świadczenia.

 

13. Prawo odstąpienia od Umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do Umów

13.1  dla Umowy o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Klienta, który został poinformowany przedrozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę, utraci prawo do odstąpienia od Umowy.

13.2 dla Umowy, w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy.

13.3 dla Umowy, w której przedmiotem świadczenia jest Produkt na zamówienie, wyprodukowany według specyfikacji Klienta lub Produkt zindywidualizowany na potrzeby Klienta.

13.4 dla Umowy, w której przedmiotem świadczenia jest Produkt o bardzo krótkim terminie przydatności do użycia.

13.5 dla Umowy, w której przedmiotem świadczenia jest Produkt dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.

13.6  dla Umowy, w której przedmiotem świadczenia są Produkty, będące elementami składowymi zestawu Produktów.

13.7  Wzór Formularza Zwrotu/ Odstąpienia od Umowy:

FormularzZwrotu.pdf

 

14. Reklamacje

14.1 Sprzedawca jest obowiązany dostarczyć Klientowi Produkt bez wad.

14.2 Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy względem Klienta, jeżeli sprzedany Produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia) są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa w Kodeksie Cywilnym (art. 556-576 Kodeksu Cywilnego).

14.3 Reklamację można złożyć pisemnie na adres: ul. Prusicka 51, 55-100 Trzebnica lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@gacjana.pl.

14.4 W opisie reklamacji należy podać:

14.4.1  informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu Reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia wady.

14.4.2  danych kontaktowych Klienta składającego Reklamację, w celu przyspieszenia rozpatrzenia reklamacji przez Sprzedawcę.

14.4.3  żądania sposobu doprowadzenia Produktu do zgodności z Umową Sprzedaży lub odstąpienia od Umowy.

14.5 Sprzedawca rozpatrzy reklamację Klienta nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia i poinformuje Klienta o sposobie jej załatwienia.

14.6 Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany na koszt Sprzedawcy dostarczyć wadliwy produkt na adres: ul. Prusicka 51, 55-100 Trzebnica. Jeżeli ze względu na rodzaj Produktu, dostarczenie Produktu przez Klienta byłoby nadmiernie utrudnione, Klient obowiązany jest udostępnić Produkt Sprzedawcy w miejscu, w którym Produkt się znajduje.

14.7 Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem: https://uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php

14.8 Klient posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

14.8.1  wniosek o rozstrzygnięcie sporu do stałego polubownego sądu konsumenckiego (więcej informacji na stronie: http://www.spsk.wiih.org.pl )

14.8.2  wniosek w sprawie pozasądowego rozwiązania sporu do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej (więcej informacji na stronie inspektora właściwego ze względu na miejsce wykonywania działalności gospodarczej przez Sprzedawcę)

14.8.3  pomoc powiatowego rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statuowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich)

14.9 Wzór Formularza Reklamacyjnego:

FormularzReklamacji.pdf

 

15. Postanowienia końcowe

15.1 Umowy zawierane w poprzez Sklep Internetowy zawierane są w języku polskim.

15.2 Do każdego zakupionego Produktu dołączony jest dowód zakupu. Firma Gacjana nie ponosi odpowiedzialności za podanie błędnych danych przez Klienta.

15.3 Zmiana Regulaminu:

15.3.1  Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn tj: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw - w zakresie w jakim te zmiany wpłaywają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu.

15.3.2  W przypadku zawarcia na podstawie niniejszego Regulaminu umów o charakterze ciągłym (np. świadczenie usługi elektronicznej Konto) zmieniony Regulamin wiąże Klienta, jeżeli zostały zachowane wymagania określone w art. 384 oraz 384(1) Kodeksu Cywilnego, to jest Klient został prawidłowo powiadomiony o zmianach i nie wypowiedział Umowy w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia powiadomienia. W przypadku gdy zmiana Regulaminu skutkuje wprowadzeniem jakichkolwiek nowych opłat lub podwyższeniem obecnych, Klient ma prawo odstąpienia od Umowy.

15.3.3  W przypadku zawarcia na podstawie niniejszego Regulaminu Umów o innym charakterze niż umowy ciągłe (np. Umowa Sprzedaży) zmiany Regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych Klientów przed dniem wejścia w życie zmian Regulaminu, w szczególności zmiany Regulaminu nie będą miały wpływu na już składane lub złożone Zamówienia oraz zawarte, realizowane lub wykonane Umowy.

15.4 W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeksu Cywilnego.

15.5 Produkty - zawartych w artykułach informacji nie należy traktować, jako doradztwa, w rozumieniu prawa. Każda informacja zawarta na naszej stronie powinna zostać poddana analizie i skonsultowana ze specjalistą. Informacje tutaj zawarte nie mogą zastąpić bezpośredniej konsultacji medycznej. Każda decyzja związana ze zdrowiem powinna być podejmowana po konsultacji z właściwym specjalistą.

 

16. Przetwarzanie danych osobowych

16.1 Wyrażenie przez Klienta zgody na przetwarzanie przez firmę Gacjana danych osobowych jest dobrowolne, jednakże brak zgody na przetwarzanie danych osobowych, uniemożliwia zarejestrowanie się w Sklepie internetowym i dokonywanie w nim zakupów. Wszelkie informacje w zakresie przetwarzania danych osobowych znajdują się w zakładce "Polityka prywatności" na stronie sklepu.

16.2 Spełniając wymogi art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., Państwa dane osobowe będą przetwarzane dla celów kontaktowych (nawiązanie współpracy). Podstawą przetwarzania danych jest usprawiedliwiony cel administratora danych, jakim jest pozyskiwanie kontaktów w celu nawiązania współpracy. Przetwarzane przez administratora dane osobowe będą przechowywane do czasu wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Jeżeli życzą sobie Państwo usunięcia z Naszej bazy zgodnie z art.17 RODO prosimy o kontakt.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl